W związku z posiadaniem przez naszą firmę profesjonalnego serwisu urządzeń komputerowych oferujemy usługi w zakresie przeglądów i bieżącego serwisu eksploatacyjnego oraz diagnostyki i napraw urządzeń komputerowych.

W szczególności:

Przeglądy urządzeń komputerowych

Czyszczenie i naprawa układów chłodzenia

Diagnoza uszkodzonych komputerów i laptopów

Naprawa płyt głównych

Rozszerzenie pamięci

Konfiguracja

Instalacja systemu operacyjnego i sterowników

Instalacja oprogramowania

Inne

 

Zgłoszenie urządzenia do naprawy:

Aby zgłosić urządzenie do naprawy należy skorzystać z elektronicznego systemu obsługi serwisu znajdującego się pod adresem Serwis. W przypadku nieprawidłowego działania systemu lub problemów z jego obsługą prosimy o zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem serwis@hitit.pl

Aby skorzystać z elektronicznego systemu obsługi serwisu należy posiadać w nim konto użytkownika i zalogować się na nie. Jeśli klient posiada konto w naszym sklepie internetowym, do systemu serwisu można zalogować się przy użyciu danych logowania (login użytkownika i hasło) ze sklepu internetowego. Jeśli klient nie posiada konta w sklepie internetowym należy założyć konto w sklepie internetowym lub w systemie obsługi serwisu przy użyciu opcji „Rejestracja”. Nowe konto należy aktywować w sposób opisany w e-mailu wysłanym z systemu na adres e-mail wskazany przez użytkownika. Po aktywacji konta można się zalogować i korzystać z systemu. Aby założyć nową sprawę (zgłosić urządzenie do naprawy) należy wybrać opcję „Dodaj zgłoszenie”. W formularzu dodawania nowego zgłoszenia należy prawidłowo wypełnić wszystkie pola. W polu „Dokument” należy wybrać formę zakupu.  W polu towar podać rodzaj zgłaszanego urządzenia, np. Dell E6420. W polu tytuł zgłoszenia podać skrócony opis problemu, np. nie działa klawiatura, przegrzewa się. W opisie zgłoszenia należy podać szczegółowo opis problemu, w jakich okolicznościach on wystąpił oraz inne informacje, które mogą być pomocne w diagnozowaniu i usuwaniu usterek. Po wybraniu opcji „Zapisz” zgłoszenie zostanie przesłane i użytkownik nie będzie miał już możliwości poprawy ani zmiany wprowadzonych informacji. Po rozpatrzeniu zgłoszenia pracownik serwisu zmieni status zgłoszenia w elektronicznym systemie obsługi serwisu oraz poinformuje za jego pomocą klienta o dalszym postepowaniu.

Wysyłka urządzeń do serwisu:

Jeśli konieczna będzie wysyłka urządzenia do serwisu (po konsultacji z serwisem) prosimy o zabezpieczenie przesyłanego urządzenia przed uszkodzeniami mogącymi powstać podczas transportu. Przesyłki proszę kierować na nasz adres, to jest:

HitITGroup® EP sp. z o.o. sp.j.

ul. Kominiarska 42ab

51-180 Wrocław

Koszty transportu urządzenia ponosi klient zgłaszający urządzenie do naprawy. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Do przesyłki proszę dołączyć pisemnie dane kontaktowe oraz numer sprawy wygenerowany przez system lub podany przez pracownika serwisu.